header.png

Skupno upravljanje s populacijo risa

Slovenija in Hrvaška si populacijo risa delita, tako da se vsak upravljavski ukrep, izveden v eni državi, odrazi v stanju populacije v drugi. Zaradi tega so aktivnosti, ki peljejo k skupnem upravljanju s populacijo risa še posebej pomembne.

Več o skupnem upravljanju s populacijo risa:

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Skupno_upravljanje_s_populacijo_risa«

Stran je bila naložena 8.108-krat. Čas zadnje spremembe: 19:52, 29 december 2006.