header.png

Prehrana in prehranske potrebe

Glavni plen
srnjad, jelenjad, gams, v drugih delih areala še severni jelen, damjak, muflon. Manjši plen lovi samo, če večjega ni dovolj, je pa mogoče, da je majhen plen pomemben za mlade rise pri osamosvajanju. Izbira plena je v veliki meri odvisna tudi od številčnosti posameznih vrst. V Sloveniji je plen predvsem srnjad in jelenjad. Lovi vse kategorije malih parkljarjev (srnjad, gamsi, itd.), pri jelenjadi pa izbira mlajše, manjše in/ali oslabele živali, predvsem košute in teleta.
Lovska tehnika
Lovi sam. Bistven element uspešnega lova je presenečenje. Plen zalezuje ali napade iz zasede. Za uspešen lov se mora plenu približati na nekaj metrov. Plena ne preganja, če napad v 20–50 metrih ne uspe, odneha. Plen usmrti z ugrizom v vrat od spodaj (stisne sapnik) ali v vrat od zgoraj (prekinitev hrbtenjače). Majhen plen lahko ubije z ugrizom v glavo.
Konzumacija plena
Plen žre dalj časa. Navadno najprej požre velike mišice (stegna, pleče) in potem nadaljuje proti manjšim. Prebavila pusti. Čas prehranjevanja risa z enim plenom raste logaritmično z maso plena. Odvisen je tudi od števila, starosti in velikosti risov. V Švici se je ris na odraslem gamsu v povprečju prehranjeval 4,6 dni, na srnjaku 4,3 dni in na srni 4 dni. Poljski raziskovalci so ugotovili, da traja prehranjevanje na kosu srnjadi v povprečju okrog 3 dni, na kosu jelenjadi pa okrog 4 dni. Pri tem pogosto plen za dalj časa zapusti (zlasti samci) in se čez nekaj dni vrne. Plen pogosto skrije in zakamuflira.
Izrabljen plen risje družine. Ris se ponavadi večkrat vrne k plenu in porabi vse užitne dele. Ostanke do konca pospravijo lisice.
foto: Tomaž Skrbinšek
Izraba plena in potrebe po plenu
Ris pri večini uplenjenih živali porabi vse užitno tkivo (80 % primerov, konzumacija > 75 %). V 19 % primerov je poraba delna (konzumacija 25–75 %), v 1 % primerov pa je plen brez znanih razlogov zapustil. Ris dnevno potrebuje 2 ± 0,9 kg hrane, če upoštevamo tudi čas iskanja naslednjega plena. Če seštejemo iskanje in konzumacijo, samec risa ulovi plen vsakih 5,9 ± 1,5 dni, samica pa vsakih 5,2 ± 1,4 dni. Ris torej potrebuje letno okrog 60–70 kosov velikega plena (srnjad, jelenjad in podobno) in neznano količino manjšega plena.

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Prehrana_in_prehranske_potrebe«

Stran je bila naložena 8.889-krat. Čas zadnje spremembe: 05:42, 29 januar 2007.