header.png

O projektu

Naslov projekta: Čezmejno sodelovanje pri upravljanju, ohranjanju in raziskovanju dinarske populacije risa (DinaRis)
Območje izvajanja projekta: Notranjsko-kraška in Jugovzhodna Slovenija v Sloveniji ter Primorsko-goranska županija in Karlovačka županija na Hrvaškem
Severni Dinaridi so veliko, strnjeno območje ohranjene narave izjemne naravovarstvene vrednosti. Obsežni gozdovi, ki brez vidne razmejitve prečkajo državno mejo, nudijo zatočišče mnogim evropsko pomembnim ogroženim živalskim in rastlinskim vrstam, od katerih mnogih ne najdemo nikjer drugje. Kljub temu pa pri varovanju in upravljanju s tem bogastvom ni občutnejšega mednarodnega sodelovanja med upravljavci in samo posamična poznanstva med raziskovalci in naravovarstveniki. Ris je občutljiva vrsta in pomemben predstavnik dinarskega živalstva. Njegovo varovanje in upravljanje zahteva kompleksen pristop na ravni celotne populacije. Zaradi svoje občutljivosti, pa tudi svoje karizmatičnosti, predstavlja ta velika mačka primeren izziv za vzpostavitev čezmejnega naravovarstvenega sodelovanja. V projektu bomo pridobili pomembna biološka in sociološka spoznanja, razvili orodja za skupno spremljanje populacije in vzpostavili partnerstva na najvišjih znanstvenih in upravljavskih ravneh. Vse to bo vodilo k izpolnitvi enega pomembnejših ciljev projekta, pripravi predloga skupne strategije upravljanja z risom, prvega tovrstnega dokumenta med Slovenijo in Hrvaško. Kratkoročno bo ta mreža partnerstev omogočila koordinirano, kompleksno varstvo risa, dolgoročno pa bo predstavljala temelj koordiniranega varovanja in upravljanja naravne dediščine, ki si jo državi delita.
Splošen cilj
Na čezmejnem območju severnih dinaridov vzpostaviti mrežo partnerstev, ki bo pripomogla k uveljavitvi in dolgoročni ohranitvi visoke naravne vrednosti tega območja.
Specifični cilji
  • Izdelava predloga skupne strategije upravljanja z dinarsko populacijo risa.
  • Razvoj skupnega monitoringa populacije risa.
  • Razvoj skupnega monitoringa na območjih brez snega in metode analize neinvazivnih genetskih vzorcev.
  • Dviganje zavesti in izobraževanje obiskovalcev in lokalnih prebivalcev o risu na obravnavanem območju.
  • Ocena kvalitete, kvantitete in distribucije habitata in populacijske viabilnosti risa.
  • Raziskati stališča in znanje o risu.
  • Ugotavljanje genetskega stanja populacije risa.

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/O_projektu«

Stran je bila naložena 9.599-krat. Čas zadnje spremembe: 08:53, 31 december 2006.