header.png

Kontakti

Splošna vprašanja ali komentarji o projektu:

ris.dina@gmail.com


Terensko delo in terenski blog:

Miha Krofel

mk_lynx@yahoo.co.uk


Vodja projekta:

Aleksandra Majić Skrbinšek

Oddelek za biologijo

Biotehniška fakulteta

Večna pot 111

1000 Ljubljana

tel. +386 1 42 333 88 (int. 354)

fax. +386 1 257 33 90

aleksandra.majicskrbinsek@bf.uni-lj.si

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Kontakti«

Stran je bila naložena 8.065-krat. Čas zadnje spremembe: 12:21, 7 september 2007.