header.png

Filogenija

Prvi znani predstavniki družine mačk so se pojavili v oligocenu. Tako kot vse zveri izvirajo iz izumrle skupine miacid (Miacoidea). Najstarejše ostanke risov, stare prib- ližno 4 milijone let, so našli v Afriki. Predniška oblika vseh današnjih risov je vrsta Lynx issiodorensis, ki je bila razširjena po večjem delu severne poloble. Iz nje se je v Severni Ameriki razvil rdečerjavi ris (Lynx rufus), v Evropi iberski ris (Lynx pardinus), v Aziji pa evrazijski ris (Lynx lynx). Evrazijski ris je kasneje prodrl v Evropo, kjer večinoma — z izjemo Pirenejskega polotoka — nadomestil iberskega risa. Evrazijski ris se je v mlajšem pleistocenu razširil tudi v Severno Ameriko, kjer se je iz njega razvil kanadski ris (Lynx canadensis).

Današnja razširjenost risov v Evropi je poleg delovanja človeka v veliki meri posledica dogajanj v mlajšem pleistocenu. Dva ključna dogodka, do katerih je prišlo v tem času, sta prodor evrazijskega risa v Evropo ter močno zmanjšanje arealov obeh vrst risov v času viška würmske poledenitve. Proces nadomestitve iberskega risa v večjem delu Evrope z evrazijsko vrsto še ni natančno pojasnjen. Kot kažejo nekatere najdbe, sta se obe vrsti vsaj nekaj časa pojavljali simpatrično (na skupnem prostoru). Proti koncu würmske poledenitve se je klima vedno bolj zaostrovala. Do viška poledenitve je prišlo pred približno 20.000 leti. V tem času so večji del Evrope prekrivali led, tundra in stepe. Populacije risov so se ohranile v gozdnatih zatočiščih v južnejših predelih. Po višku würmske poledenitve se je klima otoplila in gozdne površine so se začele širiti, s tem pa se je širil tudi areal risov. Zaenkrat še ni natančno razjasnjeno, kako je potekala rekolonizacija risa v Evropi.

Pomembno vlogo v evoluciji risov sta imela predvsem razpoložljivost plena in vpliv kompetitorjev.

Večina vrst, z izjemo evrazijskega risa, se je prilagodila na plenjenje predstavnikov družine zajcev (Leporidae), kar se je kazalo tudi kot postopno zmanjševanje velikosti. To jim je omogočilo, da so preživeli v okolju s pomanjkanjem manjših parkljarjev, ali pa so se na tak način izognili kompeticiji z večjimi plenilci. Predloga:Mockup:Biologija risa

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/Filogenija«

Stran je bila naložena 6.328-krat. Čas zadnje spremembe: 15:19, 6 februar 2007.