header.png

Življenjski prostor, prostorska organiziranost in način življenja

Evrazijski ris (Lynx lynx) v Evropi naseljuje predvsem prostor listastih, iglastih in mešanih gozdov.

Ris, z izjemo samic z mladici tistega leta, živi samotarsko znotraj določenega območja aktivnosti. Samice tekmujejo med seboj za dobrine, potrebne za vzrejo mladičev, in so razmeroma enakomerno razporejene po prostoru. Samci pri skrbi za mladice ne sodelujejo, med paritveno sezono pa med seboj tekmujejo za samice. Zato se njihovi domači okoliši prekrivajo z domačimi okoliši samic, iz njih pa poskušajo pregnati druge samce. Za prostorsko razporejanje je bistvenega pomena kemična komunikacija preko oznak z urinom.

Velikosti letnih domačih okolišev v zahodni in srednji Evropi (podatek iz Švice, podatki iz Poljske so podobni) -- samci: 264 ± 23 km2, samice: 168 ± 64 km2

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/%C5%BDivljenjski_prostor%2C_prostorska_organiziranost_in_na%C4%8Din_%C5%BEivljenja«

Stran je bila naložena 13.421-krat. Čas zadnje spremembe: 01:57, 2 februar 2007.