header.png

Škode po risu


Na pojav napadov risa na domačo živino predvsem vpliva prisotnost ovc. Razen tega na ta pojav lahko vpliva več dejavnikov kot so intenzivnost/ekstenzivnost reje, način paše, način varovanja živine, gostota naravnega plena, prisotnost kompetitorjev (medveda in volka), individualne razlike med risi in drugo.

Jagnje, ki je postalo risov plen.  foto: Hubert Potočnik
Jagnje, ki je postalo risov plen.
foto: Hubert Potočnik

Tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem za plačilo odškodnin, ki jih risi povzorčajo v kmetijstvu, skrbi država.

Vzpostavljeno iz »http://risi.si/%C5%A0kode_po_risu«

Stran je bila naložena 5.332-krat. Čas zadnje spremembe: 02:25, 24 januar 2007.